2 måneder i USA med Michael Pedersen

Film:
California: Gregory Prestön
Texas: Fritz Peitzner
NYC: JLyn Ortiz
Philly: Austin Leleu

Edit:
Michael Pedersen

Sjekk ut resten av storyen på Skatelife.tv.