Arena Inline Contest poster

20111203_arena_poster

For mer info se vår forrige artikkel om konkurransen eller eventen på facebook.

  • http://skatersfromhorten.blogg.no PetterDeshi

    Vi cømmer! OMG, Horten will be representert <3