Daniel Sandin Ledang for Wos not Wos

Daniel Sandin Ledang roadmovie fra TSG

Foto/klipp: Alex Pedersen

Daniel Sandin Ledang (Foto: Alex Pedersen)

Daniel Sandin Ledang (Foto: Alex Pedersen)

Se også den forrige editen av Daniel.

 

  • DVD

    Jævla fet edit!

    • rollingmag

      Hey, yo! Det synes vi og!