Lookback Monday (på en tirsdag): Sebastian Ewringmann

290403-Seb-Ewringmann

Sebastian Ewringmann, topsoul. Høyenhall skole, 2003.