Lookback Monday: Sam Cabezas

Denne uken et bilde fra arkivet. Sam Cabezas med en Royale til drop like ved Majorstua i Oslo, i 2005 en gang.