PicturePost#5: Boas Utvik

pp5boas

Skater: Boas Utvik
Trick: Air
Spot: Marinlystrampen, Oslo
Foto: Nils Skogstrøm

  • http://www.jonasbodtker.com Jonas

    F… R… E… S… H…! Fresh, fresh, fresh, that’s FRESH!