Retur 2015

Drammenskonkurransen “Return of Inline” er tilbake. Her er info.

Lørdag 21 mars
Nøstedhallen Skatepark
Svelvikveien 61, Drammen
Junior fri alder frem t.o.m. 15 år.
Senior fri alder fra 16 år +
Inngang
100 kr per pers uavhengig alder og kjønn. Det samme gjelder kun å skate.
Publikum gratis.
Premier
1000 kr i penge premier + gaver.
Det er bygget ny curb-box og rail.
Åpningstid
Skateparken åpner fra kl 12 og avsluttes innen kl 18.
Varmup fra kl 12-14 begge klasser, deretter kvallik, så finale.
Premiering og avslutning.
Sponsorer
Rockstar Energi Drikk, Rollerblade og SKF.
Kafeteria åpen.
Host for eventet er André Tønsberg Bakke
Dette i samarbeid med Drammen kommune og Nøstedhallen skatepark.
Det bygges nytt til konkurransen i Drammen.

Det bygges nytt til konkurransen i Drammen.