Valo Europa på jobb i Oslo

Tony Cheetah og Kåre Lindberg var nylig på en ukes besøk hos Olav Norheim. Eutropa-teamet til Valo er i gang med å lage sin egen video og sammen med lokale helter trålet de tre teamskaterene hovedstaden for å samle klipp.

Foto: Nils Skogstrøm