Video: Julius Josefsen – Bike Helmet Blues

Vi i Lollingmag kjemper kampen for økt bruk av hjelm innad i miljøet. Stor takk til stuntman Julius Josefsen.

Bruk hode, bruk hjelm, bruk humor.

Mvh,

Lollingmag